Sunday, 17 July 2011

Sejarah SK Sungai Tengi

  • Mula dibuka pada tahun 1973 dengan bilangan 140 orang murid dan 7 orang guru.
  • Akibat pertambahan murid yang ramai akhirnya pada 4 April 1983 sejumlah 3 blok bangunan telah disediakan untuk pembelajaran.

No comments:

Post a Comment